Babel-pajat

Babel-pajat     Babel workshops     Talleres Babel       Le projet Babel

Babel-pajat ovat taidemuseoissa toteutettavia monikielisiä työpajoja, joiden vetäjinä toimivat Suomeen eri maista muuttaneet eri alojen taiteilijat. Pajoihin voivat osallistua kaikki yhteistyömuseoidemme kävijät, jotka ovat kiinnostuneita uusista taidekokemuksista ja haluavat tehdä itse taidetta näyttelyn aiheisiin liittyen. Pajat ohjataan suomeksi, englanniksi ja pajanvetäjän äidinkielellä. Muut pajakielet ovat venäjä, viro, somali, espanja, ranska ja arabia.Toiminta sopii kaikenikäisille.

Babel-museot vuosina 2013-2015 ovat Designmuseo, Helinä Rautavaaran museo, Helsingin taidemuseo, Nykytaiteen museo Kiasma ja Suomen Valokuvataiteen museo. Projektiin liittyviä pajoja on pidetty myös Järvenpään taidemuseossa, Helsingin kulttuurikeskuksen alaisissa Stoassa ja Caisassa sekä Grundtvig-vaihtona Varsovan Etnografisessa museossa.

satakieli_logowhite-01Babel-pajat on mukana järjestämässä SATAKIELIKUUKAUSI festivaalia.  Vuonna 2015 ensimmäistä kertaa järjestettävä Satakielikuukausi on vuosittainen äidinkieltä, monikielisyyttä ja kielellistä rikkautta juhlistava festivaali, jossa tarkastellaan äidinkielen ja kielten merkitystä taiteen, kohtaamisten ja yhdessä tekemisen kautta.

Babel-pajaprojektin taustaa

Babel-pajaprojekti alkoi vuonna 2009 Helsingin taidemuseossa.  Helsingin taidemuseo on järjestänyt Babel-pajoina säännöllisiä viikonloppupajoja, työhyvinvointipajoja sekä koululaispajoja sopimuksen mukaan. Toimintaraportti vuosilta 2009-2010 on luettavissa pdf-tiedostona:

Babel-pajat: kieliryhmien kohtaamisia Helsingin taidemuseossa. Raportti vuosina 2009-2010 toteutuneesta työskentelymuodosta

Vuosina 2009-2010 projekti sai opetus- ja kulttuuriministeriön tukea innovatiivisiin museohankkeisiin. Projektia koordinoi konseptin kehittänyt Outi Korhonen. Museotoiminnan mahdollisti projektia alusta asti tukenut Kaisa Kettunen. Projekti sai vuonna 2011 Pedaali Ry:n myöntämän Vuoden museopedagoginen teko -palkinnon.
Vuonna 2013 projekti laajeni viiteen pääkaupunkiseudun museoon Koneen säätiön rahoittamana. Projektikoordinaattorina vuosina 2013-2015 on toiminut Birgitta Orava.

 

Babel workshops

Babel workshops are cross-cultural communication through arts. Workshop artists come from different cultural backgrounds and currently live in Finland. Workshops are open to all museum visitors who are interested in new art experiences and would like to create an art project connected to the theme of the current exhibition. Workshop instructions will be available in Finnish, English and the artist’s native language.  Workshop languages are Russian, Estonian, Somali, Spanish, French and Arabic. Workshops are suitable for all age groups.

Babel-museums 2013-2015 are Designmuseum, Helinä Rautavaara Museum, Helsinki Art Museum, Kiasma and The Finnish Museum of Photography.

 

satakieli_logowhite-01

Babel workshops is part of the Month of a Hundred Languages which is an annual festival that celebrates mother tongues, multilingualism and language diversity. During the festival the importance of mother tongues and languages is examined through the arts, meetings and workshops.

 

 

Babel workshop project began in 2009, at Helsinki Art Museum, with regular weekend Babel-workshops and school workshops on request. The concept was developed by Outi Korhonen who worked between 2009 and 2010 as the project coordinator. Kaisa Kettunen made the museum work possible.  The project coordinator received Pedaali Annual Award in Museum Pedagogy in 2011.

In 2013, the project expanded to five Helsinki metropolitan area museums, funded by Kone Foundation. Since then the coordinator has been Birgitta Orava.

Kone Foundation supports the project.

Talleres Babel

Los talleres multilinguisticos de Babel son una forma de comunicación intercultural através de las artes. Los artistas que realizan los talleres de Babel son de orígenes culturales diversos y viven permanentemente en Finlandia. Los talleres son abiertos para todos los visitantes del museo que estén interesados en nuevas experiencias artísticas relacionadas con el tema de la exhibición actual. Los talleres se llevan a cabo en los idiomas de Finlandés, Inglés y el lenguaje nativo de los artistas- pedagogos.

El proyecto Babel está subvencionado por la fundación Kone.

Le projet Babel

Le projet Babel est un projet d’éducation artistique et de communication Interculturelle et multilingue à travers les arts. Les artistes pédagogues du projet sont d’origines culturelles diverses et vivent en permanence en Finlande. Les ateliers sont ouverts à tous les visiteurs du musée qui sont intéressés à de nouvelles expériences artistiques liées au thème de l’exposition en cours.

Les ateliers se déroulent dans les langues de finnois, anglais et la langue maternelle des artistes-pédagogues.

Le projet Babel est financé par la Fondation Kone.